Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

Pitkyn tietosuojalauseke

Pitkyn toimintoja koskevat henkilötietojen suojausperiaatteet

1. Perusperiaatteet

Pitky on yhteisö, joka on sitoutunut suojaamaan jäsentensä ja muiden palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä. Se noudattaa toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tämä tietosuojalauseke esittelee henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat käytännöt yhteisön eri palveluissa.

Perusperiaatteemme on, että henkilötietoja kerätään mahdollisimman vähän. Niiden käyttö tähtää viestinnän mahdollistamiseen jäsenten tavoittamiseksi, palvelujen tarjoamiseksi ja väliaikaisesti käytettynä esimerkiksi tilaisuuksien järjestämiseen. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

2. Kerättävät tiedot

2.1 Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteriä hoitaa kattojärjestelmämme TIVIA. Kerättävät tiedot ovat niitä, mitä tarvitaan jäsenen yksilöintiin, jäsensuhteen hallinnolliseen hoitamiseen (mm. laskutus ja valitut maksulliset palvelut) ja viestintään jäsenten suuntaan: Pitkyn jäsenkirjeet ja TIVIA:n erilaiset tiedotteet.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoihin ei yhdistetä muiden rekisterien tietoja. 

Jäsenrekisterin tiedoista tehdään ajoittain anonyymejä demografisia tilastoja, jotta saamme tietoa siitä, millaisia jäsenemme ovat - ikä, paikkakunta, sukupuoli, jäsenyyden kesto jne. Tilastot tekee joku hallituksen jäsen.

2.3. Sosiaalisen median ryhmien tiedot

LinkedIn-ryhmän tietosuoja perustuu LinkedIn-palvelun ratkaisuihin, joihin Pitky ei voi vaikuttaa. Ryhmään liittyvä on tietosuojan kannalta ensisijaisesti suhteessa LinkedIniin eikä Pitky:yn. Ryhmän jäsenyystietoja ei käytetä mitenkään eikä niitä voikaan luovuttaa muille jo LinkedIn:n sääntöjen perusteella.

(Sama periaate koskee Facebook-sivuamme, joka on olemassa, mutta jota ei käytetä viestintään Pitkyn suunnasta.)

2.4. Tilaisuuksien osallistumistiedot

Tilaisuuksien osallistumistiedot ovat tyypillisesti Drupal-sivustomme tietokannassta. Niitä käytetään vaih yksittäisen tilaisuuden osallistujatiedon keräämiseen eikä tietoja yhdistetä muihin rekistereihin, niistä ei tehdä muita tilastoja kuin osallistujamäärät.

Kerhoilla ja tilaisuuksien järjestämiskumppaneilla voi olla erityisjärjestelyjä (esim. Eventbriten käyttö TTY:n kanssa järjestettävissä seminaareissa). Niihin sovelletaan samoja periaatteita.

3. Palvelujen käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

Palvelujen käytöstä ei kerätä mitään metriikkaa tai minkäänlaisia yksilöön viittaavia tietoja.

4. Henkilötietojan säilyttäminen

Henkilötiedot säilytetään kussakin palvelussa sen tarjoamilla säilytysratkaisuilla.

Emme luovuta tai myy henkilötietoja Pitkyn hallituksen tai TIVIA:n toimiston ulkopuolelle.

Kaikkien palvelujen tiedot säilytetään EU:ssa.

5. Tietojen poistaminen

Jäsenrekisterin jäsentä koskevat tiedot ovat välttämättömiä Pitkyn ja TIVIA:n jäsenyyden aikana. Eronneiden jäsenten tietoja säilytetään järjestelmässä jonkin aikaa mm. eroamista koskevan tiedonkeruun, hyvästelyn ja muun jäsenyyden jälkihoiden mahdollistamiseksi.

6. Yhteydenotot

Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry, Pitky.
Voit ottaa yhteyttä tietojen käyttöön ja säilytykseen liittyen Pitkyn toiminnanjohtajaan (toiminnanjohtaja@pitky.fi) tai keneen tahansa Pitkyn hallituksen jäseneen.

Jäsenrekisterin osalta ota yhteyttä TIVIA:n toimistoon (jasenasiat@tivia.fi).