Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

Yritysten kannattaa liittyä Pitkyn jäseniksi

Pitky on ensisijaisesti ihmisten yhteisö, mutta ottaa avosylin vastaan yrityksiä ja yhteisöjä jäsenekseen. Näin voimme paremmin verkottua edistämään yhdessä alan kehittymistä Pirkanmaalla - verkottumisella, osaamisen jakamisella ja yhteistyöllä.

Yritysten maailma on muuttunut viime vuosina. Uudet yritykset ovat dynaamisia, itsenäisiä ja yhä enemmän vastuullisia ja yhteisöllisiä. Tähän maailmaan sopii hyvin alueellisen toiminnan kanavointi myös yhdistysten kautta, näin tukien neutraaaleja ja avoimia foorumeja tapahtumille, fokusoiduille kerhoille ja muulle toiminnalle. Tapahtumille saadaan samalla laaja näkyvyys kattojärjestömme TIVIA:n kanavien kautta. TIVIA-yhdistyksiin liittyminen antaa myös mahdollisuuksia osallistua kansalliseen vaikuttamiseen ICT-alan kehittämiseksi. Omalle henkilöstölle saadaan joustavasti ja kustannustehokkaasti erilaisia TIVIA:n palveluja. Jäsenyys on samalla symboli yrityksen avoimille, uusille arvoille.

TIVIA:n netissä kerrotaan erityisiä rahanarvoisia etuja, joita yritykset saavat liittymällä johonkin TIVIA-yhdistykseen:
https://tivia.fi/yrityksille/yhteisojasenyys-tivia-jasenyhdistyksessa/

Sivulla on myös jäsenyyden hinnasto ja liittymislinkki.

Liittymisiin!

t. Matti Vuori

 

Artikkelilaji: