Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

Tansania

PiKeKe (Pitkyn kehitysyhteistyökerho)

Pitky ja etenkin sen yksittäiset jäsenet ovat osallistuneet kehitysyhteityöhankkeisiin muutaman eri hankkeen puitteissa. Kaikissa hankkeissa oleellisen osan on muodastanut ict, johon pitkyläisten panosta on kaivattu. Pitky yhdistyksenä ei ole sijoittanut rahaa hankkeisiin, vaan on toiminut asiantuntijaorganisaationa ja yhteistyökumppanina. Hankkeet ovat tuottaneet kohdemaan toteutusten ja hienojen kokemusten ja ystävyyssuhteiden lisäksi mm. osallistujille hyvän lisän ansioluetteloon, lopputöitä ja muita raportteja, yhteistyöyrityksiä...
Vuoden 2020 alussa meneillään on ehealth-Tanzania-projekti, jossa tavoitteena on kehitää Tansainian saairaaloiden ict-järjestel
 

15.3.2016 lisätty kokoelma Pitkyn Piiri-lehdissä olleita juttuja.

Yhteistyöhanke Dar Es Salaamin yliopiston ja Institution of Electrical Engineers Tanzania -järjestön (vastaa Suomen tietotekniikan liittoa) päättyi keväällä 2012. Siitä alla lyhyt kuvaus.
ICT TECHNICAL SUPPORT FOR THE UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM AND THE INSTITUTION OF ENGINEERS TANZANIA 2009-2012

Hanke sai Ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahaa kaikkiaan 120.000 euroa. Hanke toteutettiin vapaaehtoistyöllä Tansaniassa ja Suomessa. Kaikkiaan mukana oli noin 20 projektityöntekijää, joille kaikille SUURI KIITOS. Hankkeen osaprojekteja olivat:

  • eLearning system for Rural Secondary Schools
  • ICT Mediated Distant Learning, Teacher Training
  • ICT Mediated Distant Learning, University Education
  • Mobile Software Development
  • Software Incubator

Hanke käytti kommunikoinnissaan erilaisia some-ratkaisuja ja edistymistä saattoi seurata myös ajantasaisesti verkossa. Hanke valittiin vuoden 2012 projektiteoksi. Ks. PRY:n tiedote.

Lue lisää:

Lisätietoja projekteista antavat Pitkyn toiminnanjohtaja Ilpo Tolvanen ja projektipäällikkö Kristina Nokso-Koivisto

 

Artikkelilaji: