Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

Stipendin hakeminen ja luovutus

Stipendin hakeminen

  • Kun stipendin ehdottaja (yleenä opettaja; itselleen ei voi ehdottaa stipendiä) havaitsee suorituksen, joka voisi täyttää myöntämisperusteet-sivulla kuvatut ehdot, hän laatii asiasta vapaamuotoisen esityksen, josta käy ilmi kenelle stipendiä haetaan ja millaisia perusteluja myöntämiselle halutaan esittää.
  • Mikäli esittäjä itse ei kuulu opetushenkilöstöön, hän liittää mukaan myöntämistä puoltavan vapaamuotoiseen lausunnon joltakulta säännöissä tarkoitetulta opettajalta tai vastaavalta. Mieluiten palkittavaksi tarkoitetun työn tuntevalta henkilöltä.
  • Pitkyn hallitus käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja tämä päätös annetaan sekä ehdotuksen tekijälle että stipendin saajaksi ehdotetullekin.
  • Hyväksytyssä tapauksessa sovitaan stipendin luovuttamisesta ja vastaanottajan sitoutumisesta toimittamaan palkittua työtä koskevan artikkeli Pitkylle julkaistavaksi

Stipendin luovutus

  • Stipendin rituaalinen luovutus tehdään jossain Pitkyn tilaisuudessa, esimerkiksi TTY:n kanssa järjestettävässä seminaarissa (Projektinhallintapäivä tai Testauspäivä). 
  • Työstä kirjoitetaan lyhyt artikkeli. Pituus 1-2 sivua, kuvailee lyhyesti esimerkiksi projektin läpivientiä ja lopputulosta. Ryhmän artikkeliin mielellään kuva ryhmästä. Toimitus muotoilemattomana tekstitiedostona tai esim. Word-tiedostona, mutta kuvat erillisinä tiedostoina. Monikansallisen ryhmän artikkelin kieli voi olla englanti.
  • Kun Pitky on vastaanottanut artikkelin, stipendin varat tilitetään stipendin saajan ilmoittamalle pankkitilille.
  • Stipendin saaja ja hänen artikkelinsa julkaistaan Pitkyn verkkosivuilla.

Stipendien luovutus ryhmälle

  • Ryhmä valitsee yhteyshenkilön, joka huolehtii summan jakamisesta ryhmälle. Hän toimittaa Pitkyn toiminnanjohtajalle (toiminnanjjohtaja@pitky.fi) oman tilinumeronsa. Kun ryhmän artikkeli on kuitattu vastaanotetuksi, toiminnanjohtaja siirtää stipendisumman ryhmän yhteyshenkilön tillle, joka jakaa sen sitten eteenpäin ryhmän jäsenille.