Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

Pitkystä ja puista

 

Näin juhlavuonna on selattu Pitkyn vanhoja materiaaleja jotta varmistaisimme historiatiedon säilymisen ja siirtymisen. Vuoden 1990 kolmannessa Pitkyn Piiri -lehdessä oli juttu Pitkyn logosta.

"Alkutalvella kun NordDATA 92 saanti Tampereelle alkoi näyttää todennäköiseltä, päätti Pitkyn hallitus teettää yhdistykselle ja Pitkyn Palvelu Oy:lle logon. Uutta logoa tullaan jatkossa käyttämään kaikissa Pitkyn lomakkeissa ja kirjekuorissa. Logon on suunnitellut taidegraafikko Matti Lehtonen (Studio L Oy Graafisen suunnittelun toimisto). Hän itse kuvaa logoa seuraavasti: 'Logo koostuu tavallaan kahdesta elementistä; Käsitelty tieto, "tiedon puu" -kuvio, jonka alla lyhennelmä tekstistä Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry. Kirjaimet on eroteltu toisistaan ohuilla vinoviivoilla joilla aikaansaadaan lisää jännitettä, rytmiä ja omaleimaisuutta'. Pitkyn hallitus päätyi useista malleista juuri tähän, koska se tuntui soveltuvimmalta tuleviin käyttötarkoituksiin.

Tähän asti on kuvion arveltu olevan esimerkiksi tyylitelty P, mutta tuo merkitys ei ole ollut tiedossa tai muistissa. Samoin luultiin logon olevan vanhemmalta ajalta, mutta ennen vuotta 1990 yhdistyksellä ei ollut omaa logoa. Tosiaankin, siihen aikaan tieto ja koko alueen voimauttaminen tiedon avulla oli äärimmäisen tärkeää ja Pitkyllä olikin Pirkanmaan tietoteknisen osaamisen laajentamisessa iso rooli.

Tuo tiedon puu saa miettimään, mitä kaikkia puita ja puualan asioita liittyy Pitkyn elämään eri aikakausina?

  • 1966 tietojenkäsittelytekniikka oli ulkomailta tuotu verso, jonka joukko puutarhureita istutti kasvamaan
  • 1970 tietojenkäsittely oli jo tukeva puu, joka kantaa hedelmää
  • 1983 mikrotietokoneiden myötä jokaisella on oma pieni puunsa, josta pidettiin huolta ja jota ilman ei enää tultu toimeen
  • 1990 tiedon puu: koettu tarvo kehittää tietoja ja taitoja ja kasvattaa alan ammattikuntia
  • 2000 saha: ammattimaisen tekemisen ja tuloksen tekemisen aika, jolloin yhdessä tehdään tuloksia systemaattisilla prosesseilla

Mutta mikä on nykyinen puumme? Mitä se kuvaisi?

(Vuositieto tekee myös kauttaviivojen merkityksen ymmärrettäväksi - tai ainakin sen hypoteesin. Silloin opeteltiin käyttämään hierarkkisia tiedostojärjestelmiä ja kenoviiva oli yksi aikakauden tärkeitä merkkejä. Nykyään sitä vastaisi hasthta #.)

Matti Vuori

Artikkelilaji: