Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

Pitkyn kehityssession 2017 tuliaisia

Neukkarillinen pitkyläisiä piti pienen kehityssession 18.5., jossa mietittiin Pitkyn uudistustarpeita - tilanne on ympärillämme kovasti erilainen kuin menneinä vuosikymmeninä - ja miten osaamme kehittää yhteisömme uniikkia luonnetta, jolla erotumme selvästi jäsenillemme merkityksiä ja arvoa tuovana yhteisönä.

Kolmituntinen miettiminen tuotti seuraavanlaisen yhteenvetokalvon:

 • Tärkeimmät jatkossa muistettavat pointit
  • Ihmisten suhteiden hyödyntäminen
  • Hallituksen hyvä kokoonpano, edustavuus, laatu
  • Maakuntakokonaisuus? Toimijat, brändi…
  • Muutosjäyhyyden välttäminen
 • Kolme tärkeintä aloitettavaa muutostoimenpidettä
  • Säännölliset tapahtumat
  • Kaupungin mukaanottaminen (hallitus, foorumit, puhujat) -- Smart City-liittyminen?
 • Työtä tukemaan
  • Ideat julkiseen listaan?
  • (Työskentelytapojen uudistaminen - pois verkkodokumenttien orjuudesta)

Yleisdiagnoosi oli, että meillä ei ole nähtävissä kovin isoja vanhanaikaisuuksia ja että olemuksellamme olemme uniikki itsemme ja tarjoamme jotain erityistä. Ihmisten verkottaminen ja kohtaaminen tilaisuuksissa on avainasiamme ja sitä pitää vahvistaa edelleen. Yritysjäsenemmekin ovat tässä mukana ja ellei sitä ole aiemmin sanottu, haluamme tukea yritysjäsentemmekin menestystä ja näkyvyyttä ja  tuoda heidätkin mukaan verkostoomme (emme kuitenkaan halua luoda kenellekään jäsenistämme minkäänlaista "markkinaa"). Hallituksella on iso rooli ja ensi vuodeksi hallitus vaihtuu aika pitkälti ja mukaan halutaankin ihmisiä, joilla on halu tekemiseen ja sopivasti suhteita tukemaan verkottumista ja vaikkapa yhteisten tilaisuuksien järjestämistä muiden kanssa. (Hallituksen lisäksi on aina toiveena kasvattaa aktiivien joukkoa - kerhoissa toimivat, eri tahojen yhteyshenkilöt, erityistilaisuuksien järjestäjät jne...)

Alueelliseen verkottumiseen liittyy se, että ymmärrämme Tampereen kaupungin ja muiden Pirkanmaan kuntien nykyisen tärkeän roolin ICT-maailmassa,

Ylläolevien lisäksi hallituksella on iso lista alustavia tekemisideoita, joiden parissa riittää perkaamista ja sitten ainakin osalle toteutusta. Palataan niihin myöhemmin.

Session osallistujia vasemmalta Pasi Aaltonen, Matti Turunen, Tero Ahtee, Ilpo Tolvanen, Liisa Korpela, Hannu K. Mattila, Pekka Kimpimäki. Kuvasta puuttuvat Mika Anttila, Timo Poranen ja kameran takana oleva allekirjoittanut.

Terveisin Matti Vuori

 

 

Artikkelilaji: