Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry

Copyright ja käyttöehdot

Näiden verkkosivujen sisällön tekijänoikeudet on Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry:llä (jäljempänä ”Pitky”). Pitky pidättää kaikki tekijänoikeudet sekä muut mahdolliset oikeudet niiden nimityksiin katsomatta ellei sivuilla ole asiasta muuta erikseen mainittu.

Avaamalla verkkosivun, hyväksyt nämä käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan, sinulla ei ole oikeutta avata Pitkyn  verkkosivuja. Sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin ja tiedostoihin voi lisäksi liittyä erillisiä niihin sovellettavia ehtoja.

Sivujen sisällön tai sisällön osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, tallentaminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen, jakelu tai varastointi missä muodossa tahansa ilman Pitkyn etukäteen antamaa kirjallista lupaa on lähtökohtaisesti kielletty. Sivuja saa katsella verkkoselaimella ja sivuja tai otteita sivuista voi tulostaa omaa henkilökohtaista käyttöön. Sivuilla olevaa sisältöä on lupa jakaa sosiaalisessa mediassa ja vastaavissa, edellyttäen, että tietojen lähde mainitaan niitä käytettäessä.

Pitkyn  verkkosivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisina kuin ne ovat". Pitky ei anna mitään takuuta sivujen tai sivuilla olevien sisältöjen tiedoista, niiden saatavuudesta, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai niiden soveltumisesta tiettyyn tarkoitukseen. Pitky varaa oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja, rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa tai estää niiden käytön oman harkintansa mukaan. Pitky pyrkii pitämään sivustonsa haittaohjelmista vapaana, mutta ei voi taata että sivuilla oleva aineisto on puhdas viruksista ja muista haitoista. Pitky ei vastaa mistään sivustolla olevan aineiston tai muun sisällön aiheuttamista vahingoista tai oikeudenmenetyksistä, eikä vahingoista tai oikeudenmenetyksistä, jotka aiheutuvat siitä, ettei sivuilla olevaa aineistoa voida käyttää.

Pitky ei ota mitään vastuuta niiden sivujen sisällöstä, joihin sivustolta on linkkiyhteys.

Kaikki riitaisuudet Pitkyn verkkosivujen käyttöön liittyen käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella Suomen lakien mukaisesti.